Update

Hindi pa ako nagpapatsek-ap pero ito ang mga suspetsa kong sakit na meron ako:
.
1. Pneumonia. Baka kasi bumalik. March ako tinamaan ng sakit na ito, although imperative lang yung diagnosis sa akin. Tinapos ko 'yung gamutan. Pero nung pakiramdam ko ay okay na ako, hindi ko itinuloy 'yung pag-inom ko ng gamot para maalis plema ko. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, inuubo ako.
.
2. Inuubo ako paminsan-minsan dahil baka lumalala na hika ko. At oo, hindi pa rin ito confirmed. Lahi namin ang may hika. Matagal ko na ring nararamdaman ito, 2nd year college pa pero sobrang bihira kung maranasan ko. Mild lang siguro noon pero ngayon mukhang moderate na.
.
3. Lagi akong binabangungot. Lalo na kapag araw ako natutulog. Nananaginip ako madalas ng mga santo, ng mga lumilipad na aso, pusang tinubuan 'yung puwet ng tangkay ng rosas, ng mga buhok sa bituka, etc... Dahil nga sa walang tigil ang paglobo ng katawan ko, naririnig ko kung minsan ang paghilik ko. Magigising na lang ako bigla na parang naubusan na ng hangin ang baga ko. Suspetsa ko, may sleep apnea ako.Iyun 'yung minsang pagtigil ng paghinga habang natutulog.
.
--
Nakatanggap ako ng registry notice galing sa koreo. Kukunin ko bukas sa post office kung anuman 'yun.

Gusto mo? Tara!

Heto.
.
Nakatanggap ako ng balitang ibibigay ang Writer's Prize ng NCCA ngayong taon para sa mga "regional" writers. Rawitdawit para sa Bikol, nobela para sa Cebuano, at maikling kuwento para sa mga nagsusulat sa English at Filipino.
.
Available na raw sa NCCA ang mga forms. Tara!
.
--
Deadline na ng ikatlong Premio Tomas Arejola para sa Literaturang Bikolnon sa July 31. Paspasan na adi! Hindi katulad ng mga nakaraang Premio Tomas, mas maraming kategorya ang binuksan ngayon. May rawitdawit, osipon (maikling kuwento), essay at nobela. Sa susunod, ipapaskil ko dito ang contest rules.
.
--
At isa pa, heto, galing sa Our Own Voice:
.
Meritage Press is pleased to announce
A Call For Manuscript Submissions by Filipino Poets
.
for
.
"The Filamore Tabios, Sr. Memorial Poetry Prize"
.
DEADLINE: November 30, 2006
.
POETRY MANUSCRIPTS: Poets may submit as many manuscripts as they wish. Each manuscript should be 75-150 pages long. Each manuscript should come with two cover pages: (i) a cover page with Title, Author's Name, E-mail Address, Snailmail Address and Phone; and (ii) a second cover page with just the Title. (Manuscripts will not be returned so don't send your only copy(ies).) Manuscripts should be sent to:
.
Eileen Tabios
Meritage Press
256 North Fork Crystal Springs Road
St. Helena, CA 94574
U.S.A.
.
PRIZE: The winning manuscript will garner U.S.$1,000.00 for its author and be published by Meritage Press (www.meritagepress.com).
.
SUBMISSION FEE: None because Meritage Press prizes all poets.
.
ELIGIBILITY: Poets of full or partial Filipino descent, living anywhere around the world. All such poets are encouraged to send your best work. Whether you're an "emerging" vs "established" poet is irrelevant as judging will be based only on the merits of the submitted manuscripts.
.
JUDGING PROCESS: From the submissions, a group of Finalist manuscripts will be chosen by Eileen Tabios. From the Finalists, the winning manuscript will be chosen by Beatriz Tabios. Judging for the winner will be done anonymously.ABOUT THE JUDGES: FOR FINALISTS: Eileen Tabios is a poet and the publisher of the multidisciplinary literary and arts press, Meritage Press (St. Helena and San Francisco, CA).
.
FOR FINAL WINNER: Beatriz Tabios received her B.A. with English as her major from the Silliman University in Dumaguete, Philippines. She developed her love for poetry as a sixth-grader reading Homer, William Shakespeare, John Keats, Alexander Pope, William Wordworth and Samuel Coleridge while trying to survive World War II. She would further develop her appreciation for poetry as a college student instructed by poet Edith Tiempo, the first woman to receive the title of National Artist for Literature in the Philippines. The late Dr. Edilberto Tiempo, then the head of the English Department, encouraged Mrs. Tabios to continue her study of English and American literature. With Edilberto Tiempo's encouragement, Mrs. Tabios wrote her Master of Arts thesis which was the first investigation of "(The Use of) Local Color in Short Stories in English." Later, she taught English literature at Dagupan College (now University of Pangasinan) and University of Baguio, before becoming a teacher at Brent School, a boarding school initially built for children from U.S.-American military, missionary and gold-mining families stationed in the Far East.
.
THE FILAMORE TABIOS, SR. MEMORIAL POETRY PRIZE:From Mrs. Beatriz Tabios: "My late husband, Filamore Tabios, Sr., and I were absolutely delighted when our daughter Eileen started to write short stories and poems. In memory of my dearly beloved husband and her dearly beloved father, we would like to encourage Filipino poets by sponsoring this Memorial Poetry Prize."
.
BOOK PRIZES:
Finalists also will receive a set of books including these selected Meritage Press titles:
.
The First Hay(na)ku Anthology, coedited by Jean Vengua and Mark Young;
.
Not Even Dogs, the first single-author hay(na)ku poem collection, by Ernesto Priego;
.
PINOY POETICS: A COLLECTION OF AUTOBIOGRAPHICAL & CRITICAL ESSAYS ON FILIPINO AND FILIPINO-AMERICAN POETICS, edited by Nick Carbo
.
ADDITIONAL QUERIES may be directed by email to Meritagepress@aol.com
.

Dakitaramon, pauno man raw adi?

Pinoporbaran ko nguwan na mag-translate alagad diri ko isi kung pauno talaga. Sabi ngani ni Helen Rapp, "When you translate from one language into another, you are translating in however subtle a way the historical, geographic, climatic, religious, emotional experience of one group of people for the benefit of another group." Makatakot man kayang mag-translate ika na diri mo man sana makakaptan kung pauno naisurat su orihinal na pagkakasurat, lalo na kung marhay su orihinal alagad makanos su dakitaramon.
.
Narumruman ko su istorya kanako ku usad na fellow sa UP workshop. Pag-abot kuno sa Bikol, sinabihan sira ni Rio Alma na basahon adtong tula buko su dakitaramon kundi su Bikol mismo. Naungot kuno su ibang mga fellows ta pauno sira makakakomento kung diri man nira nasasabutan. A naisip ko man sadi, buko man na literal, gayud, su gustong sabihon ni Rio Alma. Amo gayud an na itinak ta a sadiri ta sa kung uno a pinanggagalingan kan ang tula. Ta uno pa a masasabutan ta? Baka isipon na makanos su tula ta makanos man su translation.
.
Amo adi a mga duru-darwa: agko magayon na tula pero makanos su translation; agko man makanos su tula alagad magayon su translation.
.
Bukong yaga-yaga ta dapat makaptan mo pa nanggad su tunog sa paggamit sa tamang mga sarita; kung uno so tono ku tula sa orihinal, dapat amo man an, sa silong ko. Dapat tama man su pagkakaintindi sa tula. Dapat tama man su pag-translate ku idyoma.
.
Silngan na sana ading pinorbaran ko:
.
Forgetfulness
Yannis Ritsos
.
The house with the wooden staircase and the orange trees,
facing the azure, big mountain. The countryside gently
walks around inside the rooms. The two mirrors
reflect the singing of the birds. Only
that in the middle of the bedroom lie abandoned
two fabric slippers for the old. So,
when the night falls, the dead visit the house again
in order to collect something of theirs left behind,
a scarf, a vest, a shirt, two socks
and then, possibly due to short memory or carelessness,
they take along something of ours. Next day,
the postman passes our door without stopping.
.
Salin ko:
.
Pagkalilingawun
.
Su baloy na agko agranan na kawoy saka su tanom na kahel,
nakaatubang sa bughaw ag dakulong bukid. Su kapalibotan
nagliliagi sa mga kuwarto, luway-luway. Su darwang salming,
inaaninag su kanta ku mga bayung. Sa bitnga
ku usad na kuwarto, darwang alpombrang tsinelas
na para sa gurang a binayaan. Kaya,
Pag mig'gagab'i na, nagbabalik su nagraan-na
para kuunon su mga nalipatan nirang balabal,
pang-irarum, bado, darwang medyas saka,
sa pagkakalingawun nira o kabaglaan, baka kuunon nira
pati su bukong kanda. Kinaudmaan, lum’labos su kartero
sa pirtanan ta na diri man basang nagpupundo.
.
Amo adi su mga problema ko:
.
1. Nakuko ko man su tono ku tula? Naging epektibo man raw su ginibo ko? Su tenses?
.
2. Su paggamit ko kahel, tama raw sana?
.
3. An ang "two fabric slippers" tama sana raw na giboon kong "alpombra"? A "scarf," "balabal" an kanato?
.
Tabang!
.

Rebyu: Santigwar

PAGLOOG SA PORTAL: MGA RONA KA BANWAAN, PUSO AG KALAG

Pagloog sa portal an ang eksperhensya kan ang pagbasa ka ikarwang libro ni Kristian Cordero na Santigwar: Mga Rawitdawit sa Bikol asin Filipino (Goldprint Publishing, 2006). Pagloog sa portal, ta arog kan ang mga parasantigwar, nagloloog si Cordero sa mga temang bunga kan ang mas ararom niyang meditasyon sa mga bagay-bagay ag mga pangyayari sa sadiri sagkod sa kapalibotan niya. Meditasyon na arog kan ang parasantigwar, namomotan niya (alagad mabusising proseso) an ang pagluwas-loog sa dimensyon kan ang realistiko sa mga nanunudan sanang bagana mala-pangitorogan na rawitdawit, amo adtong nag-aabot sa metapisikal na mga pangyayari sa kaniyang mga rawitdawit.

Usad na uru-arayong paglukso kan ang panulaan ni Cordero an ang ikarwang libro niya na kababaydan sa dakulong deferencia sa nauna niyang koleksyon na Mga Tulang Tulala (Golprint Publishing, 2004) na nagpapabayad sa temang nagpapalibot sa kamulatan ni Cordero sa mga nangyayari sa banwaan, mga manlaen-laen na isyu arog kan ang familia, sekswalidad, pagtubod ag politika. Sa ikarwang libro niya, mababayadan sa bagong liwanag na nagpapamutang na sa pagtinak/kiling/tendensya niya sa usad na nangungurog na tono sa pagtula na angay man sa perspektibo ag pilosopiyang nakapalaman sa mga rawitdawit niya. Diri pa man nanggad niya biniliwan su pag-anap sa ugat sa kultura kan ang Bikol sagkod pagtubod bilang material kan ang mga sinusurat niya bilang metapora. Alagad, dawa pa dakulo na a nilaktaw ni Cordero sa panulaan niya, mababayadan pa nanggad iya sa kiling sadto nauna niyang namungnan na pagsurat. Bagana pagduduru-darwa adi arog kadtong upos sagkod awto sadto rawitdawit na Banggi na puwedeng arin man sadto darwa si Cordero:

.......................................Nagkilyab an mata
.......................................kan nagbabatluy na ikos
.......................................tuminama an saiyang hiling
.......................................sa sulo kan awto:
.......................................daing preno.

Bagana nakakaingmati iya sa kaipuhan na rumayu-rayo sa nakagawian nang tema sagkod tonong naratibo sa mga tula niya. Alagad nababaydan pa niya sa kusog su nangungurog na dati niyang istilo na bagana luway-luway na niyang nabibiliwan—na gusto niyang porbaran na magtubo su iba pang namungnan niyang tono sa pagtula arog kadtong mga doot na nagpa-urog na “Pabayae sanang magtalubong sabay kan paroy/ asin doot sagkod tig-anihan.” Mababayad pa an ang diri pa niya pagbiliw sadto usad na tula sa una niyang libro, Kapag tahimik ang dagat, na tungkol man sa babaying nag-uulat sa pantalan sagkod sa bago man niyang tulang Pantalan na puwedeng diri ipagsalang katugbong, kung buko, usad pang gibong kaparyas ku una alagad mas matarom na su mga ipinabayad na pilosopiya.
.
Sa mga tulang adi an ang kusog ni Cordero alagad, mas makusog bigla an ang pagtula niya sa pagbago kan ang tono niya sa pagtula. Ading tonong adi, amo su perspektibo kung pauno nabayad ku manrarawitdawit sa utok su sitwasyon, kung pauno niya namatian su emosyon na arog baga kan ang visual art, nagbago iyang kiling kung pauno sisilngan a usad na bagay/pangyayari. Sa pagbago niya sa pagsilong, mas nagrarum su silong niya kompara sa dating inoorogan na pagtula. Sadi nagloloog an ang rona kan ang mas ararum niyang meditasyon sa pagsantigwar kan ang personal na puso ag kalag. Mababayadan ading tono adi na, siguro, epekto man ka pagbabasa niya sa mga surat ni Allan Popa, alagad, mamamangnu a gusto niyang pagdistansiya kaya napagsasalak niya su dating pagrawitdawit sa bago. Amo gayud adi su nabayad kong pagdudurudarwa. Nagluluwas-loog iya sa darwang portal ka pagrawitdawit niya. Kaya uman nagbabago-bago an ang pagdistansya niya sa sadiri niyang karanasan sagkod sa pilosopiya sa mga sinurat niya; na kaya uman nag-iiba an ang tono kan ang rawitdawit pag nasa unang panauhan o nasa ikatlong panauhan.
.
Ta orog na marahay man su mga sosyo-reyalistikong pagkakasurat niya sadto naunang libro, ginibo niya ulit adto na mas mababanaagan sa orag sa pagtaklob vs. deretsahang porma na nagtataong argumento/tensyon. Mababayad adi sa mga tula niya arog ka ang Pagdurog kan Aswang, Pulang Signos, Pagkamundag ni Bakunawa, Kansiyon nin Bulan sa Pangonoron, Pagkatapos Halunon ni Bakunawa an Bulan, Pagsantigwar kan Banwaan, HALI(Y)A sagkod Boses sa Kadlagan na amo an su koleksiyon niya na nanggana sa nakaaging unang Premio Tomas Arejola para sa Literaturang Bikolnon. Mababaydan ading mga tulang adi sa naratibo kan ang pagkamang kan ang mga Yawa sa banwaan, pagsulnop ka mga aswang na nagpapanggap na parapolod sa kahoy alagad pinapaanod su mga troso “kasabay an mga gadan na hawak nin tawo,” sagkod sa mga deboto na naglulubto sa tubig na sagrado kaibahan su mga aswang na nauna pang nagdurog; orog pa kan, si Bakunawa nagkatawang-tawo man sa katauhan ka usad na politiko na “hahalunon, isusuka, hahalunon, isusuka” an ang liwanag kan ang banwaan. Kaya uman sadi a pangapodan ka parasurat na alinon an ang mga Yawa:

.......................................Santigwaron niyato an banwaan.
.......................................Kumu’a nin dakulong daso
.......................................na dai napapara an liwanag.
.......................................gamiton an kalayo kan bulkan
.......................................na minapaisog kan satuyang mga kalag.

Ading kalayong adi, amo adi an ang “mga rawit-dawit, osipon asin mga letra” na “padagos na minatanos/ sa satuyang dalan.” Mababayad pa adi sa Signos kan Dignos na nangarap na magkapakpak man su mga dahon tanganing makalikay sa paabot na makusog na bagyo; bagana adi pangangaligkig na mamamatean sa mga tula ni Yannis Ritsos.
.
Alagad, gauno pa man a pangapodan kan ang parasurat, diri maikakaila na buko ngamin migtubod kaniya arog ku manrarawitdawit sadto Exsultet na nagrokyaw matapos na maisihan na buhay su Musa pero pinag-isipan ku mga kaibanan niya na nakakapay na, o arug man ku agom na lalaki na diri naiintindihan su mga sinusurat niya ku agom (Sarong Aga), o kaya su kapay na nagsabing nabubuhay adtong agila sa monumento ka Quince Martires dangan iniipotan su payo ku mga bayani (Quince Martires).
.
Sa pagsantigwar, nagtutukod an ang parabulong kung sari kita nag-iyan, kung uno a ginibo ta kung ngata kita nagkakailang. Mababayad man sa pinggan—na nilaydan sa tulong krus, pinangadyian, tinutuob sa ibabow ku kandila dangan binasa—kung uno a nakaiba; kung unglo, duwende, apo/tawong lipod, o kung uno pa. An ang pagsirang kan ang parasantigwar sa portal kan ang diri ta na pinagtitiurungan a pagsantigwar man ni Cordero sa puso ag kalag na ipinapabayad kanato, a sarita bilang pinggan, kung uno a namamatean ka tawo, kung uno a mga kolog sa boot, kung uno a mga makangirhat na mga bagay na nalilipatan ta na. Sa bisa ka mga ginagamit niyang imahen, na kadaklan agko elemento na metapisikal, nao-authenticate a usad na emosyon na ipinababayad niya. Mababayad halimbawa an sa tulang Lugad, Tubig, Signos kan Dignos, sagkod Exodus. Pareho pa man nanggad na tema mababayadan arog kan ang pagkamoot, ungot, guilt sagkod uda-katiyakan. Arog ku tulang Henesis na namangnu ku agom na lalaki su pagbukol ku ruruggan niya ku nagraan su agom niya. Kung sisilngan, nakompleto ulit su gusok niya alagad:

............................................…luhay –luhay niya naman
............................................nalingawan an pangaran
............................................kan gabos na bagay, hayop,
............................................lugar asin iba pang tawo
............................................sa saiyang palibot.

na ipinabayad kung pauno kinukumpleto ka babayi an ang lalaki. Marurumruman sadi su tula man ni Merlinda Bobis na Usapang Ina at Anak na nagtao sa linyang “hindi tadyang ang hinugot/ kay adan-/ puso.” Arog kan ang iba pang mga imahe na nagluwas sa koleksyon ni Cordero, nag-raan su lalaki na uda bulan, uda liwanag.
.
Alagad ading pag-apuhap buko kan ang liwanag, kundi kan ang kadikloman na kinababaydan sa implikasyon kan ang makata ka pagraan o kaya pati a pagturog—na sinasabi man na temporaryong “pagraan”—bilang rason na mas marhay pa o kaya dapat gibohon. Arog ku persona sa tulang Sa Pantalan na nagsabing “Minsan mas pasil an akoon an kagadanan kisa binayaan.” Alagad inunga man ku igin sa tulang Kuwentong Bayan kung “bakit, at bakit, at bakit, at bakit,/ dinadala lang natin ang lahat sa pagtulog.” Mababayad pa adi sa mga tulang Sa Sakuyang Imbalsamador, Tubig sagkod Bala’igang.
.
Nakakamungnan man adtung tulang Alkansiya na pagkatapos na pusaun ku kag-igin na lalaki su alkansiya ku igin niya, sa perspektibo ku igin na kababaydan na uda pa bahid sa kamulatan ka mundo, ararum alagad bagana bukong conscious ku naisip niya, kung pauno niya nabayad su nagriligid na putol na payo (sensilyo). Sadi nagluloog a mga parabasa na kita a nakamati ku pagkamungnan ku igin, na bagana nagkaagko kita koneksiyon, uruaraning distansya sa teksto. Amo adi su portal na niloloog ka mga parabasa, su distansiyang pinagsasalikop an ang utok, teksto, kalag ag puso. Mangnuwon man su tulang Mula sa aking Kuwaderno:
.......................................sa unang pagkakakataon
....................................nakadama ako ng duda at pangamba
....................................nang tagilid ako nahiga
....................................at lapat na lapat ang kanang tenga
....................................sa unan na may bulaklaking punda
....................................narinig kong hawig ang pintig ng puso ko
....................................sa di-bateryang relo.

Risahon man an ang langsa saka alup na namatian ku igin na bagana, sa pagkakabasa, namatian ko man:
.
....................................Nakita rin ng bata
....................................kung paano pinakain ng buhay na manok
....................................ang nakakulong na sawa
....................................[...]
....................................Lumansa ang hangin.
....................................Inilabas-masok ng bata ang kanyang dila
....................................at binasa-basa ng kanyang laway
....................................ang bitak-bitak na labi.
.
O kaya an ang guilt na mamamatian sa Bala'igang:
.
....................................Istorya kan sakuyang
....................................ama asin mga tugang
.
....................................ako an dahilan
....................................kun ta'no ta si Nay nagadan
....................................kinagat ko daa
....................................si saiyang utong
....................................[...]
....................................Tresi anyos na ako ngonyan
....................................nagpupuon naman
....................................akong pamayasungan
.
....................................alagad hasta sa mga oras na ini
....................................kagat-kagat ko pa ining sakuyang
.
...................................................................................................dila
.
Pagloog a paglakbay sa mga rona ka libro ni Cordero. A nangyayari, buko sanang a parasurat a nagpapagalin kan ang yawa ka tawo, ka banwa. Ta usad sa mga elemento ka usad na surat an ang parabasa, an ang mambabasang nagkokompleto kan ang teksto nakatatabang man para alinon a Yawa ka kalag/puso/utok. Arog ka rason kung tangata nakakamati sa ginhawa an ang binubulong ka mga parasantigwar o faith healers man, na dawa tinututulan ka mga mediko, mababayadan sa ngalas kung pauno kayang bulungon ka sadiring pagtubod a uno man na helang. Sa pagkakabasa kading Santigwar, sa boses niya, napapalaya an ang kanatong mga kalag, nababayad ta an ang Yawa sa kanatong sadiri. Uban nang pangapodan adi pero mas nagkukusog an ang tingog hanggang sa makusog pa man an ang mga parasurat, hanggang agko pa nagbabasa na boot masantigwar, kung agko pa boot magluwas-loog sa portal na migpagpag sa mga Yawang nagkakublit sa pagkatawo.

Atay, aylabshyu!

Sa anatomy, ang atay ay nakaposisyon sa ilalim ng diaphagm sa upper left quarter ng abdomen. Maraming function ang liver mula pag-detoxify ng katawan, imbakan ng mga anik-anik at parang factory din na gumagawa ng mga essential na proteins sa katawan. At nga pala, noong fetus pa tayo, kasama ang liver sa gumagawa ng dugo, tawag dun ay extramedullary blood formation.
.
Lahat na lang sinasala ng organ na 'to, mapagamot man, alkohol atbp. Basta, hardworking na organ ang liver. Kaya nga nitong magregenerate kapag nabawasan eh. At kaya nga nabubuhay pa rin ang mga nagdodonate ng liver dahil puwede pa itong tumubo ulit. Astig.
.
Kapag naabuso ang atay, maraming maaaring mangyari sa tao. Pinakawasak siyempre ang kanser.

Ganito ang hitsura ng isang section ng normal na atay:


At ganito naman ang hitsura ng hindi:


Ito naman ang hitsura ng atay ni Red Dimzon:


Astig.

Gawaing b(u/a)hay

...Na wari'y iyon at iyon lamang
Ang kaniyang nauunawaan.

Isa ito sa mga linyang pinag-iisipan kong bilugin sa utak ko simula kaninang alas kuwatro ng umaga--galing inuman sa launching ng album ng Cog sa Purple Haze--na hindi ko magawang bitiwan hanggang sa ngayon. Marahil epekto na din ng serbesa na unti-unti na yatang pinapatay ang aking atay at hindi na magawa pang solusyunan ng mga Endoplasmic Reticulum ng hepatic cells ko na alisin ang alkohol sa sistema ko; na kung matagalan ay masisiraan na rin ako ng bait. Pero kung ganito ba naman eh pipiliin kong huwag munang tumigil sa pag-inom. Ibubuno ko ang buong gabing ito para makapagsulat ng kahit isa lang, kahit isa lang.
.
--
May kinakaasaran akong tao ngayon. Naaasar ako sa kaniya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kaniya. Nakakaasar ako.
.
--
Tambak na ang labahin sa apartment. Nakakatamad maglaba at magpalaba. Sana maimbento na ang RTW na disposable. Magtatapon na naman ako ng mga damit.
.
--
Masayang maghugas ng mga pinagkainan. Ito ang gustung-gusto kong seremonya. Pero kanina, parang gusto kong basagin ang mga ito, hindi sa sahig kundi sa mukha ng isa ko pang kinaiinisang tao.
.
--
Hindi ako marunong magalit. Minsan, nakangiti pa nga ako pag nagagalit ako. Minsan, parang labas sa ilong lang ang mga sinasabi ko. Hindi rin ako marunong magtanim ng galit. Sino ba 'yung nagsabi sa 'kin na masama ang nag-iipon ng negative energy? Kahit poot man ito o pag-ibig, masama pa rin.
.
--
May bagong tula si Yayan. Para sa akin. Naiyak ako.
.
--
Nagwalis ako kanina at nakapulot ako ng limang piso (limang mga piso). Ginanahan tuloy akong magwalis kahit na mukhang payatas ang apartment na tinutuluyan ko. Nagwalis ako sa ilalim ng kama at nakapulot ako ng bente. Sa ilalim ng mesa, dalawang piso. Sa ilalim ng shoe rack, apat na piso. Sa mga hinubad ng shorts, trenta lahat-lahat. Sa kusina, sa ilalim ng mesa, tatlong piso. May pera nga sa basurahan.
.
--
Mahal ko ang atay ko. Beer-free day ngayon.
.
Ganito ko naisip kung kakausapin ko ang sarili ko sa salamin. (Ako = A; Salamin = S)
.
A: Minsan, tigil naman tayo sa pag-inom. Kahit isang linggo lang.
.
S: (Medyo gulat. Tapos tumawa.) Seryoso ka ba?
.
A: Oo naman!
.
S: Uh, sige na nga, tatlong araw na lang.
.
A: Hindi, dalawa.
.
S: Ok. Deal! Nga pala, bakit?
.
A: Secret.
.
S: Labo.
.
A: Labo.
.

Kapag uminom ka matapos na magpakuha ng dugo

1. Hindi nagigising nang maaga.
2. Nagkakasakit pa lalo. Lumalala ang ubo, sipon, atbp.
3. Madalas manghina.
4. Madaling mabangag.
5. Hindi ka puwedeng mag-Red Horse.
6. Hindi ka makakapag-erbi nang ilang araw dahil sa panghihina.
.
--
Para hindi ko makalimutan at hindi niyo rin dapat kaligtaan:
.
Book Launching ng pula ang kulay ng text message: Mga Tula sa Kiniray-a at Filipino ni Genevieve Asenjo. July 22, 11.00 n.u. sa Ariston Estrada Seminar Room, De La Salle University, Manila. Kitakits.
.
--
At ito rin:
.
CALL FOR SUBMISSIONS: Tropics of Love
.
Quatre Gats is a newly launched independent press based in the Philippines which aims to specialize in publishing innovative thematic anthologies, both fiction and non-fiction.
.
Quatre Gats will release a new title every four months. For the moment, they are publishing thematic anthologies. The first title is in production, they are now accepting submissions for the second title, an anthology of fiction based on/derived from Jose Rizal's "Noli Me Tangere" and "El Filibusterismo." The anthology title is "Tropics of Love."
.
Deadline for submission of stories is on November 1, 2006. Listed below are the submission guidelines.
.
1. Stories must range between 2,000 to 10,000 words.
2. They may be written either in English or in Filipino.
3. Stories must contain or reference characters, scenarios, storylines and themes from either the Noli or the Fili or both.
4. Only writers based in the Philippines are allowed to submit.
5. A writer may submit only up to two stories for consideration.
6. All submissions must be sent as attachments (in Word or Rich Text File format) to submissions@quatre-gats.com.
.
--
At ito pa:
.
New and published authors are welcome to contribute their stories, poems, essays and other forms of creative expression to this section (The Literary Life). Manuscripts in Word format disk, together with a hard copy, may be sent to the editor (Elmer Ordoñez), Sunday Times Magazine, 371 A. Bonifacio Drive, Port Area, Manila 1018.
.
(Lifted from The Wordsmith Window)
.
--
Ayun. Post ko dito para hindi ko makalimutan. Ayuz!