Ito muna sa ngayon...

DisorderYour Score
Major Depression:High
Dysthymia:Slight-Moderate
Bipolar Disorder:Extremely High
Cyclothymia:High
Seasonal Affective Disorder:Slight
Postpartum Depression:N/A
Take the Depression Test

--
Malapit na. Konting-konti na lang.
.
Ito ang mga mangyayari sa mga susunod na buwan:
  1. Magpapaka-ermitanyo. Hindi ako masyadong magpapakita sa mga susunod na buwan hanggang March.
  2. Bihira na o wala muna talagang wasakan.
  3. Nag-aaral na ako para sa MT Boards. Seryoso na 'to.
.

No comments: