Sarong Bangging Mabitoon


3 comments:

Lenay Ensenado said...

bagana gusto kong magiyan...mag-irungog sana.

agko yan bayad sonny?

imbitaran ko man mga hermana/hermano ko sa up sarong banggi. =)

Sonny Corpuz Sendon said...

Elena, amo, mag-iyan ika. Para talaga an sa ngamin na mga bikolano.

Sige elena, imbitaran mo sila. Ku usad na taon, isadto su UP-Ibalon. :)

Sige, iti-txt ku ika manungud pa kaan. :)

Lenay Ensenado said...

sige sige.

uda man ako kan gibuwon ta sabadao.